برگراری جلسه مشترک "سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی" با "وزارت ورزش و جوانان"

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۰ کد : ۲۸۱۵۱ عمومی
وابط عمومی جهاد دانشگاهی، از برگزاری جلسه مشترک "سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی" با "وزارت ورزش و جوانان" خبر داد.
برگراری جلسه مشترک "سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی" با "وزارت ورزش و جوانان"

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، با حضور دلپسند سرپرست جهاددانشگاهی هرمزگان جلسه مشترک "سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی" با "وزارت ورزش و جوانان" از طریق ویدئو کنفرانس در واحد جهاددانشگاهی هرمزگان برگزار شد.


نظر شما :