عمومی - آرشیو

کارگاه آموزشی « آشنایی با تکنیک های ارائه به سرمایه گذار » برگزارشد
کارگاه آموزشی « آشنایی با تکنیک های ارائه به سرمایه گذار » برگزار شد

کارگاه آموزشی « آشنایی با تکنیک های ارائه به سرمایه گذار » برگزارشد

وبینار « آشنایی با تکنیک های ارائه به سرمایه گذار » درجهاد دانشگاهی هرمزگان با همت کمیته امداد و باهمکاری مرکز رشد و نو آوری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار « تور ترویجی آموزشی تعاون و کارآفرینی » برگزارمی شود

وبینار « تور ترویجی آموزشی تعاون و کارآفرینی » برگزارمی شود

وبینار « تور ترویجی آموزشی تعاون و کارآفرینی » درجهاد دانشگاهی هرمزگان با همت کمیته امداد و باهمکاری مرکز رشد و نو آوری جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
وبینار « اصول و فنون مذاکره » درجهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار می‌شود

وبینار « اصول و فنون مذاکره » درجهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار می‌شود

وبینار « اصول و فنون مذاکره » درجهاد دانشگاهی هرمزگان با همت کمیته امداد و باهمکاری مرکز رشد و نو آوری جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
وبینار « خلق و پرورش ایده » درجهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار می‌شود

وبینار « خلق و پرورش ایده » درجهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار می‌شود

وبینار « خلق و پرورش ایده » درجهاد دانشگاهی هرمزگان با همت کمیته امداد و باهمکاری مرکز رشد و نو آوری جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب