تاپ خبر - آرشیو

وبینار دومین جلسه شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نوآوری و شکوفای هرمزگان برگزار می شود
وبینار دومین جلسه شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نوآوری و شکوفای هرمزگان برگزار می شود

وبینار دومین جلسه شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نوآوری و شکوفای هرمزگان برگزار می شود

دومین جلسه شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت ویدئو کنفرانس در این مرکز برگزار می شود.

ادامه مطلب