بررسی توان رقابت هزینهای صنعت حرف نخست اشتغال را دارد

۲۲ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۴ کد : ۳۸۱۴۷ عمومی
رئیس اتحادیه صنف فروش دستبافت استان هرمزگان و مدیر آموزشگاه نقشینه گفت: بررسی توان رقابت هزینهای صنعت حرف نخست اشتغال را دارد.

 

 

 

 

به گزارش دبیر خانه طرح ملی مشاغل خانگی  روز دوشنبه 17 شهریور ماه 1400در رویداد دورهمی کار آفرینی کسب و کار با محوریت صنایع دستی باهدف بررسی و شناخت ایده‌ها، گفتمان سازی ، ایجاد حوزه مناسب برای انتقال تجارب هنرمندان، تعالی بخشیدن به ارزش و شأن بالای صنایع‌دستی  با حضور پیشرانهاو متقاضیان  طرح ملی مشاغل خانگی  در راستای ایجاد زمینه مناسب برای تعامل میان هنرمندان استان و نمایان ساختن ظرفیت‌های هنری   به همت مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی   جهاددانشگاهی و با همکاری اداره کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان به‌صورت آنلاین در جهاد دانشگاهی استان هرمزگان برگزارشد.

مژگان دادی پور (رئیس اتحادیه صنف فروش دستبافت استان هرمزگانو مدیر آموزشگاه نقشینه ) گفت: جهانی شدن به عنـوان بخـشی از اقتـصاد نـوین در سـال هـای اخیـر موضـوع بحـث بـسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیـز در ایـن زمینـه انجـام گرفتـه اسـت. اقتـصاد در سـطح جهـانی به سرعت به سمت هم گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بینالمللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است. با توجه به این که رقابت پذیری، حیاتی ترین مسأله در فرایند جهانی شدن است، شناخت مزیتهای نسبی کشور در بخـشهـای مختلـف اقتـصادی میتواند گام مهمی برای افزایش رقابتپذیری اقتصاد باشد. با پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی را دارد .

کلید واژه ها: استان کار جهانی ملی اقتصاد افزایش


نظر شما :