فرم پذیرش مرکز رشد

تعداد بازدید:۹۳۳
فرم پذیرش مرکز رشد

مرکز رشد جها ددانشگاهی هرمزگان در نظر دارد با هدف حمایت از ایده های نوآورانه و مبتنی بر دانش در جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان ، اقدام به پذیرش و جذب هسته ها و شرکت های فناور نوپا در محل ساختمان اصلی مرکز واقع در ابتدای بلوار دانشگاه نماید
متقاضیان می توانند با دریافت فرم زیر و ارسال آن از طریق پست الکترونیک مرکز به آدرس jdhor.manesh@gmail.com ایده های خود را در معرض کارشناسی و ارزیابی قرار دهند. شایان ذکر است مهلت ارسال درخواست ها حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/30  می باشد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: فرم پدیرش