پذیرش در مرکز نو آوری و شکوفایی

تعداد بازدید:۹۶۱
پذیرش در مرکز نو آوری و شکوفایی

مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان در نظر دارد با هدف حمایت از کسب و کار های نوپا و مبتنی بر دانش در جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان ، اقدام به پذیرش و جذب ایده های نوآورانه در محل ساختمان اصلی مرکز واقع در ابتدای بلوار دانشگاه نماید.
متقاضیان می توانند با دریافت فرم زیر و ارسال آن از طریق پست الکترونیک مرکز به آدرس jdhor.manesh@gmail.com ایده های خود را در معرض کارشناسی و ارزیابی قرار دهند. شایان ذکر است مهلت ارسال درخواست ها حداکثر تا تاریخ 1399/03/20  می باشد.


لینک دانلود فایل