عمومی - آرشیو

شکست، عدم موفقیت نیست بلکه تاخیر در پیروزی است / بازاریابی، جنگ تصورات است

شکست، عدم موفقیت نیست بلکه تاخیر در پیروزی است / بازاریابی، جنگ تصورات است

مدیر اجرایی مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان،درسمینار آموزشی برند سازی و تجاری سازی که به صورت آنلاین در مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان برگزار شدبا بیان اینکه سعی کنید متفاوت باشید، شکست، عدم موفقیت ...

مدیر اجرایی مرکز رشد جهاد دانشگاهی، از برگزاری  کارگاه کارگاه آموزشی « برندسازی و تجاری سازی » با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی به صورت آنلاین در جهاد دانشگاهی هرمزگان خبر داد.

مدیر اجرایی مرکز رشد جهاد دانشگاهی، از برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی « برندسازی و تجاری سازی » با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی به صورت آنلاین در جهاد دانشگاهی هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی هرمزگان، صدیقه مظفر، مدیر اجرایی مرکز رشد گفت: کارگاه کارگاه آموزشی « برندسازی و تجاری سازی »سه شنبه ۱۸ آذر ماه به مدت ۲ ساعت توسط دانشگاه جامع علمی ...