عمومی - آرشیو

برپایی نخستین  دوره آموزشی«مدیریت تاسیسات گردشگری» در جهاد دانشگاهی

برپایی نخستین  دوره آموزشی«مدیریت تاسیسات گردشگری» در جهاد دانشگاهی

سرپرست معاونت فناوری مراکز رشد واحد های فناوری جهاددانشگاهی از برگزاری نخستین دوره آموزشی «مدیریت تاسیسات گردشگری»توسط موسسه گردشگری جهاد دانشگاهی هرمزگان با همکاری معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ...