عمومی - آرشیو

روزدوم   « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

روزدوم   « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »   درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  برگزار شد.

چهارمین  کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان به میزبانی جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار شد

چهارمین  کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان به میزبانی جهاد دانشگاهی هرمزگان برگزار شد

چهارمین کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان ویژه ویژه استان‌های ایلام ، لرستان، فارس و هرمزگان با موضوع « کارگاه آشنایی با چگونگی ارزیابی و ارزش گذاری در استارتاپ‌ها » با تدریس مهران کرمی  به صورت ...

چهارمین  کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان برگزار شد

چهارمین  کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان برگزار شد

چهارمین کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان ویژه ویژه استان‌های ایلام ، لرستان، فارس و هرمزگان با موضوع « کارگاه آشنایی با چگونگی ارزیابی و ارزش گذاری در استارتاپ‌ها » با تدریس مهران رجبی  به صورت ...

چهارمین کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان برگزار شد

چهارمین کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان برگزار شد

جهاد دانشگاهی هرمزگان؛ چهارمین کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان برگزار شد  برپایی چهارمین کارگاه منطقه‌ای طرح منش جوانان بصورت انلای  با محوریت  « کارگاه آشنایی با چگونگی ارزیابی و ارزش گذاری در استارتاپ‌ها »  برگزاز می‌شود.