عمومی - آرشیو

برگزاری وبینار آموزشی« آشنایی با چگونگی ارزیابی و ارزش گذاری سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی » درجهاد دانشگاهی هرمزگان

برگزاری وبینار آموزشی« آشنایی با چگونگی ارزیابی و ارزش گذاری سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی » درجهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی« آشنایی با چگونگی ارزیابی و ارزش گذاری سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی » درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلاین برگزار شد.

برگزاری برگزاری کارگاه آموزشی «تکنیک های خلاقیت در کسب وکارهای شرکت های تعاونی» در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برگزاری برگزاری کارگاه آموزشی «تکنیک های خلاقیت در کسب وکارهای شرکت های تعاونی» در جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت مرکز رشد جهاد دانشگاهی، از برگزاری کارگاه آموزشی «تکنیک های خلاقیت در کسب وکارهای شرکت های تعاونی» با تدریس دکتر مهدی رحیمی خبر داد.