عمومی - آرشیو

برپایی « رویداد ایده شو مجازی با محوریت گردشگری و صنایع دستی »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی « رویداد ایده شو مجازی با محوریت گردشگری و صنایع دستی »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی از برگزاری وبینار آموزشی با محوریت « رویداد ایده شو با محوریت صنایع دریایی و شیلات » به همت مرکز رشد جهاد دانشگاهی و اداره ...

برپایی « رویداد تازه شو با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی « رویداد تازه شو با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی از برگزاری وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد تازه شو با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  ذر سالن جهاد دانشگاهی هرمزگان خبر ...

برپایی وبینار آموزشی « رویداد تازه شو با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی وبینار آموزشی « رویداد تازه شو با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد تازه شو با محوریت صنایع دریایی و شیلات »   درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  برگزار می‌شود