عمومی - آرشیو

روز نخست  « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

روز نخست  « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »   درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  برگزار شد.

برپایی وبینار آموزشی « رویداد ایده شو مجازی با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی وبینار آموزشی « رویداد ایده شو مجازی با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی از برگزاری وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد ایده شو مجازی با محوریت صنایع دریایی و شیلات » درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای خبر داد.

برپایی وبینار آموزشی « رویداد دورهمی کارآفرینی بوم گردی و صنایع دستی »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی وبینار آموزشی « رویداد دورهمی کارآفرینی بوم گردی و صنایع دستی »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد دورهمی کارآفرینی بوم گردی و صنایع دستی »   درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  برگزار می‌شود.

برپایی وبینار آموزشی « رویداد دورهمی کارآفرینی بوم گردی و صنایع دستی »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی وبینار آموزشی « رویداد دورهمی کارآفرینی بوم گردی و صنایع دستی »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد دورهمی کارآفرینی بوم گردی و صنایع دستی »   درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  برگزار می‌شود. 

برپایی « کارگاه آشنایی با تامین مالی ویژه استارتاپ‌ها»  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی « کارگاه آشنایی با تامین مالی ویژه استارتاپ‌ها»  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی از برگزاری وبینار آموزشی با محوریت  « کارگاه آشنایی با تامین مالی ویژه استارتاپ‌ها »   بصورت آنلاین درجهاد دانشگاهی هرمزگان خبر داد.

برپایی وبینار آموزشی « کارگاه آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه گذاری ویژه استارتاپ‌ها »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی وبینار آموزشی « کارگاه آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه گذاری ویژه استارتاپ‌ها »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی با محوریت  « کارگاه آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه گذاری ویژه استارتاپ‌ها »   درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  برگزار می‌شود. 

برپایی وبینار آموزشی « کارگاه آشنایی با تامین مالی ویژه استارتاپ‌ها»  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی وبینار آموزشی « کارگاه آشنایی با تامین مالی ویژه استارتاپ‌ها»  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی با محوریت  « کارگاه آشنایی با تامین مالی ویژه استارتاپ‌ها »   درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  برگزار می‌شود.