عمومی

برگزاری سومین کارگاه ویژه رویداد استارتاپ دمو «ارائه آزمایشی موثر در مقابل سرمایه گذار»

برگزاری سومین کارگاه ویژه رویداد استارتاپ دمو «ارائه آزمایشی موثر در مقابل سرمایه گذار»

سومین کارگاه ویژه رویداد استارتاپ دمو «ارائه آزمایشی موثر در مقابل سرمایه گذار»مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی هرمزگان و اداره کل ورزش و جوانان استان خرمزگان برگزار میشود

استارتاپ‌دمو؛ فضایی جهت معرفی محصول به سرمایه گذاری

استارتاپ‌دمو؛ فضایی جهت معرفی محصول به سرمایه گذاری

سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد و واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی هرمزگان از برگزاری دومین کارگاه رویداد استارتاپ دمو در استان هرمزگان درمرکز رشد و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان با همکاری اداره ورزش و جوانان ...

برپایی دومین کارکاه رویداد استارتاپ دمو «آشنایی با تکنیک های ارئه به سرمایه گذار و مدیریت استرس در جلسه »

برپایی دومین کارکاه رویداد استارتاپ دمو «آشنایی با تکنیک های ارئه به سرمایه گذار و مدیریت استرس در جلسه »

دومین کارکاه رویداد استارتاپ دمو «آشنایی با تکنیک های ارئه به سرمایه گذار و مدیریت استرس در جلسه »مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی هرمزگان درجهاد دانشگاهی استان هرمزگان برگزار می شود

استقرار ایده پرداز منتخب ایده شو مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در این واحد

استقرار ایده پرداز منتخب ایده شو مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در این واحد

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان از استقرار شرکت آراد افق نخل صاحب مقام برتر ایده برگزیده مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

ایده شو مکانی برای نمایش ایده ها است

ایده شو مکانی برای نمایش ایده ها است

مرکز رشد ، نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان دومین رویداد مجازی ایده شو با محوریت صنایع دستی و گردشگری را با هدف : ارائه راهکار و ایده در حوزه‌های صنایع دستی و شیلات و ...

روز نخست  « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

روز نخست  « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد چند روزه استارتاپی با محوریت صنایع دریایی، صنایع دستی، شیلات و گردشگری »   درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای  برگزار شد.

برپایی وبینار آموزشی « رویداد ایده شو مجازی با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

برپایی وبینار آموزشی « رویداد ایده شو مجازی با محوریت صنایع دریایی و شیلات »  در جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی از برگزاری وبینار آموزشی با محوریت  « رویداد ایده شو مجازی با محوریت صنایع دریایی و شیلات » درجهاد دانشگاهی هرمزگان بصورت آنلای خبر داد.